søndag 7. desember 2008

Vegtrafikkloven §3 Grunnregelen for all trafikk

"Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade....." Dette er Stortingets krav til bilførere på norske veier. Hvorfor tilrettelegger ikke Stortinget bedre for at vi som trafikanter skal kunne følge dette?

Ingen kommentarer: